Rửa mặt thường xuyên có tốt cho da hay không?

Rửa mặt thường xuyên có tốt cho da hay không?